Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

lopenco.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Du Lịch OPEN

MST/ĐKKD/QĐTL:

0312140997

Trụ sở Doanh nghiệp:

22 Đường 34 Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0937674538

Website chưa được phê duyệt