Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

nhatthangltd.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nhật Thăng

MST/ĐKKD/QĐTL:

0302387811

Trụ sở Doanh nghiệp:

1036 đường 3/2, P. 12, Q. 11, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0839629698