Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

cailayvetco.com

Tên miền phụ:

không có

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy

MST/ĐKKD/QĐTL:

1200505472

Trụ sở Doanh nghiệp:

Khu phố 1, P. 5, Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang

Tỉnh/Thành phố:

Tiền Giang

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0273 3 826 462