Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

capsac.vn

Tên Doanh nghiệp:

Nguyễn Văn Đảng

MST/ĐKKD/QĐTL:

0801183531

Trụ sở Doanh nghiệp:

Thanh Bính, X. Thanh Bính, H. Thanh Hà , Hải Dương

Tỉnh/Thành phố:

Hải Dương

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0972345125