Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

vuadongho.vn

Tên miền phụ:

www.vuadongho.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Đầu tư Hoàng long Việt Nam

MST/ĐKKD/QĐTL:

0108532793

Trụ sở Doanh nghiệp:

Xóm Cực Nam, Cụm 1, X. Thọ Xuân, H. Đan Phượng, Tp. Hà Nội

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0915091558