Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

vhtttools.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thăng Tín

MST/ĐKKD/QĐTL:

0315674154

Trụ sở Doanh nghiệp:

229A Tùng Thiện Vương, P. 11, Q. 8, TP. Hồ Chí Minh.

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02839520238
Website không thuộc đối tượng điều chỉnh của nghị định 85/2021/NĐ-CP