Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

giayhainancy.vn

Tên Doanh nghiệp:

Lưu Thái Chí Kha

MST/ĐKKD/QĐTL:

8347471144

Trụ sở Doanh nghiệp:

15E Tăng Bạt Hổ , P. 1, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Tỉnh/Thành phố:

Lâm Đồng

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0908853854