Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

vitinhnguyenkim.vn

Tên miền phụ:

nguyenkimvn.vn

Tên Doanh nghiệp:

công ty TNHH vi tính Nguyên Kim

MST/ĐKKD/QĐTL:

0303753468

Trụ sở Doanh nghiệp:

117 Nguyễn cư Trinh, quận 1, HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

39203191