Yêu cầu kiểm tra, rà soát sản phẩm, ấn phẩm, đồ chơi...có in hình 'đường lưỡi bò' phi pháp

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) nhận được phản ánh của Zing.vn về việc một số website TMĐT bán sản phẩm Địa cầu in 'đường lưỡi bò' phi pháp (Xem link: https://news.zing.vn/dia-cau-in-duong-luoi-bo-phi-phap-ban-tren-sendo-va-lazada-post990184.html).

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) nhận được phản ánh của Zing.vn về việc một số website TMĐT bán sản phẩm Địa cầu in 'đường lưỡi bò' phi pháp (Xem link: https://news.zing.vn/dia-cau-in-duong-luoi-bo-phi-phap-ban-tren-sendo-va-lazada-post990184.html).

Nhằm nhanh chóng phát hiện các vi phạm liên quan như phản ánh của Zing.vn nêu trên, Cục TMĐT và KTS rất mong được sự hỗ trợ từ cộng đồng mạng, người tiêu dùng cung cấp thông tin về các sản phẩm và các đơn vị bán hàng, các website có hành vi vi phạm trong việc bán các sản phẩm, ấn phẩm, đồ chơi...có in hình 'đường lưỡi bò' phi pháp  để Cục TMĐT và KTS có căn cứ xử lý.

Đối với các chủ website và sàn giao dịch thương mại điện tử: Cục TMĐT và KTS đề nghị thương nhân, tổ chức sở hữu website và ứng dụng TMĐT:

1. Kiểm tra, rà soát, gỡ bỏ khỏi website và ứng dụng TMĐT các sản phẩm, đồ chơi, ấn phẩm có sử dụng bản đồ như phản ánh (nếu có). 

2. Đối với các sàn giao dịch TMĐT, triển khai các biện pháp kỹ thuật/bộ lọc, nhân sự kiểm duyệt... nhằm ngăn chặn, loại bỏ và xử lý các sản phẩm vi phạm như phản ánh và các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật khác (nếu có) trên website và ứng dụng TMĐT theo quy định. 

3. Báo cáo các nội dung nêu trên bằng văn bản và gửi về Cục TMĐT và KTS  - Bộ Công Thương, địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 9 tháng 11 năm 2019.

Nội dung báo cáo như sau:
- Thông tin về người bán
-       Số lượng sản phẩm đã bán ra
-       Danh sách người mua
- Biện pháp kỹ thuật/bộ lọc đã triển khai và biện pháp đã xử lý (nếu có).

Cục TMĐT và KTS thông báo để các thương nhân, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.