Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

vievie.vn

Tên miền phụ:

www.vievie.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Vievie Healthcare

MST/ĐKKD/QĐTL:

0314489494

Trụ sở Doanh nghiệp:

109 Xuân Hồng P. 12, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0899336115