Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

bachhoanongsan.com.vn

Tên miền phụ:

bachhoanongsan.vn

Cá nhân:

Phan Thanh Nam

Mã số thuế:

8309038010

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Số điện thoại:

0989624626