Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

congbosanpham.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty cổ phần dịch vụ thực phẩm quốc tế FOSI

MST/ĐKKD/QĐTL:

0312245365

Trụ sở Doanh nghiệp:

37A Đồ Sơn Phường 4 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0866827331