Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

STT Tên ứng dụng Tên doanh nghiệp Xem thông tin
1 BookingCare Công ty Cổ phần Công nghệ BookingCare Xem Chi tiết
2 Redmek CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ REDMEK Xem Chi tiết
3 Food Explorer Công ty Cổ phần Khám phá Ẩm thực Xem Chi tiết
4 VinID Merchant Công Ty Cổ Phần One Distribution Xem Chi tiết
5 Kitra Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang Xem Chi tiết
6 Gannha.com Công ty Cổ Phần Công Nghệ TK 25 Xem Chi tiết
7 Consultant Anywhere Công ty Cổ phần đầu tư MIHOKI Xem Chi tiết
8 Vsmart Chủ đề Công ty Cổ phần nghiên cứu và sản xuất VINSMART Xem Chi tiết
9 Teledoc Khám Bệnh Trực Tuyến Công ty TNHH Teledoc Xem Chi tiết
10 ViettelStudy Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Xem Chi tiết