Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

lequangstore.com

Tên Doanh nghiệp:

Hộ kinh doanh Lê Quang Store

MST/ĐKKD/QĐTL:

8090702358

Trụ sở Doanh nghiệp:

253 Minh Lang, P. Tiên Cát, Tp. Việt Trì, Phú Thọ

Tỉnh/Thành phố:

Phú Thọ

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0973543379