Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

vietletrading.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại phân phối Việt Lê

MST/ĐKKD/QĐTL:

0315479033

Trụ sở Doanh nghiệp:

60 Nguyễn Giản Thanh, P. 15, Q 10, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0963 595908