Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

darkrockvietnam.vn

Tên Doanh nghiệp:

Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Nghĩa

MST/ĐKKD/QĐTL:

8031055081-001

Trụ sở Doanh nghiệp:

Số 51, Ném Sơn, P. Khắc Niệm, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Tỉnh/Thành phố:

Bắc Ninh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0395792888