Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

leanway.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH LEANWAY Việt Nam

MST/ĐKKD/QĐTL:

0107800552

Trụ sở Doanh nghiệp:

Tập thể 116, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, Tp. Hà Nội.

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02432002371