Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

thanhlytaisanhoancau.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý Tài sản Hoàn Cầu

MST/ĐKKD/QĐTL:

0313525693

Trụ sở Doanh nghiệp:

87 Nguyễn Văn Thủ, P. ĐaKao, Q. 1, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0982532592