Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

baobo.com.vn

Tên miền phụ:

baobocu.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH vật liệu Thiên Nhiên

MST/ĐKKD/QĐTL:

0315290020

Trụ sở Doanh nghiệp:

116 ĐT 743 Khu phố Đồng An 1, P. Bình Hòa, Tx .Thuận An, Bình Dương

Tỉnh/Thành phố:

Bình Dương

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0903864149