Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

camerabacninh.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tường Vui

MST/ĐKKD/QĐTL:

2300337914

Trụ sở Doanh nghiệp:

154 Phố Vũ, Phường Đại Phúc,Thành Phố Bắc Ninh

Tỉnh/Thành phố:

Bắc Ninh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02413856340