Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

gentis.vn

Tên miền phụ:

xetnghiemadn.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Tích Di Truyền - Chi nhánh Phá Nam

MST/ĐKKD/QĐTL:

0104964175-004

Trụ sở Doanh nghiệp:

8/24 Nguyễn Đình Khơi, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0888402010