Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

macsimmat.com

Tên miền phụ:

macsim.net

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Aladdin Asia

MST/ĐKKD/QĐTL:

2601029102

Trụ sở Doanh nghiệp:

Thôn Đám 3, X. Chí Đám, H. Đoan Hùng, Phú Thọ

Tỉnh/Thành phố:

Phú Thọ

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0852000062