Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

vietxanh.com.vn

Tên miền phụ:

www.mtvietxanh.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Môi Trường Việt Xanh

MST/ĐKKD/QĐTL:

3700671231

Trụ sở Doanh nghiệp:

Lô N1, đường N8, KCN Nam Tân Uyên, H. Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên, Bình Dương

Tỉnh/Thành phố:

Bình Dương

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02743653077