Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

vtxdthuanphat.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH VTXD Thuận phát

MST/ĐKKD/QĐTL:

2100620610

Trụ sở Doanh nghiệp:

Quốc lộ 60, Khóm 5, P. 8, Tp. rà Vinh, Trà Vinh

Tỉnh/Thành phố:

Trà Vinh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0902866692