Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

giadungso.com

Tên Doanh nghiệp:

Hoàng Quang Phú

MST/ĐKKD/QĐTL:

01R8005499

Trụ sở Doanh nghiệp:

Cụm 7,X. Phụng Thượng, H. Phúc Thọ,Tp. Hà Nội

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0888546099