Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

Japansuki.vn

Tên Doanh nghiệp:

Hộ kinh doanh Japan Suki

MST/ĐKKD/QĐTL:

8341726149-001

Trụ sở Doanh nghiệp:

100 Nguyễn Thị Tư, P. Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0909888085