Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

sasobeco.com.vn

Tên miền phụ:

www.biasaigonsonglam.com.vn; www.biasaigonsonglam.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam

MST/ĐKKD/QĐTL:

2900783332

Trụ sở Doanh nghiệp:

Khối 01 - Hưng Đạo - Hưng Nguyên - Nghệ An

Tỉnh/Thành phố:

Nghệ An

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0383587200