Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

dryprovn.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Đình Bách

MST/ĐKKD/QĐTL:

0312627075

Trụ sở Doanh nghiệp:

01 Lê Quang Định, P. 13, Q. 5, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0918545259