Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

deliany.co

Tên Doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN CLOUD FOOD SYSTEM

MST/ĐKKD/QĐTL:

0314775872

Trụ sở Doanh nghiệp:

11 Nguyễn Thành Ý, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0933371836