Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

hanvinh.com

Tên miền phụ:

quehandien.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ Phần Hán Vinh

MST/ĐKKD/QĐTL:

0310957952

Trụ sở Doanh nghiệp:

84A Hoà Bình, P. 05, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02839526567
Website không thuộc đối tượng điều chỉnh của nghị định 85/2021/NĐ-CP