Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

constant.com.vn

Tên miền phụ:

daunhonconstant.com - daunhonconstant.net

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Trần Đại Dũng

MST/ĐKKD/QĐTL:

0305988345

Trụ sở Doanh nghiệp:

B4/11B ấp 2, X. Hưng Long, H. Bình Chánh, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02822005480