Hướng dẫn thay đổi hồ sơ thương nhân


Bước 1: đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: vào mục chỉnh sửa thông tin tài khoản

Bước 3: chỉnh sửa thông tin tài khoản (dấu * bắt buộc phải điền thông tin)

Bước 4: sau đó ấn vào mục chỉnh sửa để hoàn thành quy trình