Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

thietbiphonghuong.com

Tên miền phụ:

airtac-vietnam.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tổng hợp Phong Hương

MST/ĐKKD/QĐTL:

2400807271

Trụ sở Doanh nghiệp:

Xóm Đông, Thôn Đông Long, X. Quảng Minh, H. Việt Yên, Bắc Giang

Tỉnh/Thành phố:

Bắc Giang

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02403666286