Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

congdecor.com

Tên miền phụ:

congdecor.vn, congdecor.com.vn

Cá nhân:

Chu Thị Sức

Mã số thuế:

8640437515

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Số điện thoại:

0981926629