Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

goldcup.com.vn

Tên miền phụ:

1, donggiang.vn, 2, ngockhanh.vn 3, nkgroup.com.vn 4, ngockhanhgroup.com.vn 6, ngockhanhgroup.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Đông Giang

MST/ĐKKD/QĐTL:

0900220897

Trụ sở Doanh nghiệp:

Khu công nghiệp Phố Nối A, X. Trưng Trắc, H. Văn Lâm, Hưng Yên.

Tỉnh/Thành phố:

Hưng Yên

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02438271389