Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

ngolongan.com

Tên miền phụ:

www.ngolongan.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Một thành viên Ngô Long Ân

MST/ĐKKD/QĐTL:

0312647586

Trụ sở Doanh nghiệp:

43/1 Lý Chiêu Hoàng, P. 10, Q. 6, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02837553307