Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

anhngupmp.edu.vn

Tên miền phụ:

www.anhngupmp.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Đào tạo PMP

MST/ĐKKD/QĐTL:

0314310066

Trụ sở Doanh nghiệp:

136/20A Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Q. 9, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02866755252