Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

balophuot.com

Tên Doanh nghiệp:

Hộ Kinh doanh Ba Lô Phượt 1

MST/ĐKKD/QĐTL:

0313423885

Trụ sở Doanh nghiệp:

164A Điện Biên Phủ, Phường 6, Quân 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0903976688