Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

hakipack.com.vn

Tên miền phụ:

hakipack.vn, hakipack.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Bao Bì Hà Tiên

MST/ĐKKD/QĐTL:

1700110786

Trụ sở Doanh nghiệp:

Khu phố tám thước, thị trấn Kiên Lương, H. Kiên Lương, Kiên Giang

Tỉnh/Thành phố:

Kiên Giang

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02973856947