Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2019

Thực hiện quy định của Luật Lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ từ ngày 04 tháng 02 năm 2019 đến hết ngày 08 tháng 02 năm 2019 nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Thực hiện quy định của Luật Lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ từ ngày 04 tháng 02 năm 2019 đến hết ngày 08 tháng 02 năm 2019 nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử sẽ tạm dừng xử lý hồ sơ thông báo, đăng ký website thương mại điện tử và ứng dụng di động trong thời gian trên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động này từ ngày 09 tháng 02 năm 2019.