Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

honglam.vn

Tên miền phụ:

tinhhoaquaviet.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Hồng Lam

MST/ĐKKD/QĐTL:

2500258674

Trụ sở Doanh nghiệp:

Khu Công nghiệp Quang Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02438182486