Thông tin ứng dụng thương mại điện tử

Tên ứng dụng:

BeepBeep!
# Hệ điều hành Liên kết tải ứng dụng Logo
1

iOS

Liên kết tải
2

Android

Liên kết tải

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Flashgrocery Việt Nam

MST/ĐKKD/QĐTL:

0317114302

Trụ sở Doanh nghiệp:

26 Huỳnh Khương Ninh, P. Đa Kao, Q.1, Tp HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02871098039