Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

baovengayvadem.com

Tên miền phụ:

nightdaysecurity.com, www.nightdaysecurity.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Ngày & Đêm

MST/ĐKKD/QĐTL:

0303023616

Trụ sở Doanh nghiệp:

33 Nhất Chi Mai, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0902553116