Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

lakshop.vn

Cá nhân:

Nguyễn Đức Dũng

Mã số thuế:

0105981261

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Số điện thoại:

0978879700