Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

muahangsanvinest.com.vn

Tên miền phụ:

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa

MST/ĐKKD/QĐTL:

4201767187

Trụ sở Doanh nghiệp:

Vĩnh Cát, X. Suối Hiệp, H. Diên Khánh, Khánh Hòa

Tỉnh/Thành phố:

Khánh Hòa

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02582465276