Thông tin ứng dụng thương mại điện tử

Tên ứng dụng:

CocoPower
# Hệ điều hành Liên kết tải ứng dụng Logo
1

Android

Liên kết tải
2

iOS

Liên kết tải

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Landmark Network

MST/ĐKKD/QĐTL:

0315871610

Trụ sở Doanh nghiệp:

132 Hàm Nghi, P. Bến Thành, Q, 1, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0902468280