Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

mstarcorp.vn

Tên miền phụ:

https://store.mstarcorp.vn/

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH TM - DV Vi tính Sao Mai

MST/ĐKKD/QĐTL:

0310192950

Trụ sở Doanh nghiệp:

20/1 Pham Van Chieu, Phuong 8, Quan Go Vap, Thanh Pho Ho Chi Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0836082201