Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

sauthanh.com

Tên miền phụ:

sauthanh.vn

Tên Doanh nghiệp:

Hộ kinh doanh Sáu Thạnh

MST/ĐKKD/QĐTL:

54E8004833

Trụ sở Doanh nghiệp:

số 51, ấp Nhứt, X. Ngãi Tứ, H. Tam Bình, Vĩnh Long

Tỉnh/Thành phố:

Vĩnh Long

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02703720199
Website không thuộc đối tượng điều chỉnh của nghị định 85/2021/NĐ-CP