Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

buidecor.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Nội thất Bụi Dècor

MST/ĐKKD/QĐTL:

0315891021

Trụ sở Doanh nghiệp:

39/8 nhất chi mai, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0866709968