Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

chausenvoi.vn

Tên miền phụ:

chausenvoi.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Nhà Âu

MST/ĐKKD/QĐTL:

0315887385

Trụ sở Doanh nghiệp:

61/11 Bắc Hải, P. 15, Q. 10, Tp.HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0899466399